складові діяльності молодого викладача

Орієнтовна структура  роботи молодого викладача

Працює молодий викладач під безпосереднім керівництвом педагога-наставника, призначеного керівником на період навчального року роботи.
1. Навчальна робота:
– ознайомитися з правилами внутрішнього розпорядку;
– ознайомитися з навчально-методичною базою кабінету;
– ознайомитися з перспективним та поточним плануванням роботи закладу;
– детально ознайомитися з навчальною програмою  предмета та пояснювальною запискою до неї;
– ознайомитися з вимогами щодо ведення документації;
– брати участь у плануванні роботи ;
– спланувати навчально-виховну та позаурочну роботу з предмета;
– підготувати тексти диференційованих завдань, контрольних, практичних, лабораторних робіт;
– виготовити наочні посібники.
2. Виховна робота:
– ознайомитися зі змістом та формами позааудиторної виховної роботи, вимогами до планування;
– ознайомитися із календарем знаменних та пам’ятних дат на навчальний рік;
– освоїти орієнтовну програму вивчення індивідуальних особливостей студентів;
– скласти план виховної роботи куратора;
– вивчити особовий склад студентів групи, їхні індивідуальні особливості;
– налаштувати зв’язок з батьками студентів;
– провести виховні години за визначеною тематикою;
– підготувати і провести батьківські збори за визначеною тематикою;
1. Методична робота:
– брати активну участь у роботі загальних заходів з методичної роботи та роботі школи молодого викладача;
– ознайомитися з дидактичними вимогами до складання плану уроку;
– ознайомитися зі схемами аналізу та самоаналізу уроку, виховного заходу;
– ознайомитися з методичною літературою з фаху, яка є в бібліотеці, кабінеті;
– вивчити досвід роботи наставника;
– відвідати уроки;
– провести відкриті уроки;
– працювати над створенням власної картотеки літератури з предмета;
– зробити зріз знань студентів, розробити план корекції знань.
2. Громадська робота:
– підготувати і провести бесіди, лекції та інші заходи;
– брати активну участь у роботі молодіжних організацій технікуму;
– виконувати доручення дирекції, педагогічного колективу.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: