принципи спілкування з агресивними студентами

 Заборона й підвищення голосу – найгірший спосіб подолання агресивності. Тільки зрозумівши причини агресивності й знявши їх, можна сподіватися, що агресивність дитини буде знижена.

Дайте учневі вилити свою агресію, перенести її на інші об`єкти.

Показуйте учневі особистий приклад ефективної поведінки. Не дозволяйте собі в присутності учня вибухів гніву чи негативних висловлювань про друзів, колег.

Важливо, щоб учень кожної хвилини відчував, що ви його любите, цінуєте, приймаєте його. Нехай він бачить, що потрібний і важливий для вас.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: