– педмінімум

ПРОГРАМА

педагогічного мінімуму для викладачів-початківців

1-й рік навчання

 

1. Теоретичні основи викладацької діяльності

– предмет і задачі педагогіки як науки

– основні педагогічні поняття

– вимоги до викладача

Фіцула М.М. 9-28

                                Ягунов В.В.   8-32

 

2. Сутність процесу навчання

– поняття про дидактику

– сутність і структура процесу  навчання

– принципи навчання

– документи, що визначають зміст навчання

Фіцула М.М. 76-92

Ягунов В.В. 223-247

 

3. Форми організації навчального роботи (згідно Положення про організацію навчальної роботи у ВНЗ), їх структурні елементи

 

4. Методи навчання

– класифікація методів

– методи проблемного навчання

– стратегія вибору методів

Фіцула М.М. 121-136

Ягунов В.В. 317-350

 

5. Засоби навчання

– Дидактичні функції підручника, посібника, аудіовізуальних засобів, ПК, ЕП

– Умови ефективного застосування засобів навчання

Фіцула М.М. 143-149

 

6. Контроль навчальної діяльності студентів

– завдання контролю

– методи контролю знань, умінь, навичок студентів

– тестовий контроль знань

– модульно-рейтинговий контроль

– дидактичні вимоги до оцінки знань

Ягунов В.В. 403-421

 

7. Практикум

– відвідування занять різних видів

– аналіз і обговорення занять

– відкриті заняття викладачів-початківців

– тестування

Підсумки

 

2-й рік навчання

 

1. Сутність процесу виховання

– особливості виховання. Принципи виховання

– об’єктивні і суб’єктивні чинники

– шляхи підвищення ефективності процесу виховання

Фіцула М.М., с.218-239

                                         Ягунов В.В., с.464-485

 

2. Методи виховання

– характеристика методів формування свідомості, звичок суспільної поведінки, стимулювання діяльності студентів.

                                          Фіцула М.М., с.314-340

                                           Ягунов В.В., с.507-513

 

3. Форми виховної роботи

– характеристика масових, групових та індивідуальних форм виховної роботи в технікумі

Фіцула М.М., с.341-351

 

4. Згуртовування студентського колективу

– поняття про колектив, його ознаки

– основні етапи формування первинного колективу

– самоврядування в студентському колективі

                                               Фіцула М.М., с.352-372

 

5. Виховання свідомої дисципліни у студентів

Ягунов В.В., с. 537-548

 

6. Робота куратора групи

– функції куратора

– педагогічні вимоги до планування роботи куратора

                                                 Фіцула М.М., с.398-403

 

7. Практикум

– відвідування виховних заходів

– аналіз їх та обговорення

Підсумки (тестування)

3-й рік навчання

 

1. Дидактичні проблеми сучасного заняття

– інтерактивні методи навчання

– нові технології навчання

 

2. Форми і методи активізації розумової діяльності студентів

– про важливість активних методів навчання

 

3. Особистісно орієнтоване навчання

– принципи мотиваційної діяльності

– врахування індивідуальних особливостей студента

Нові технології навчання, вип.35, с. 242

Проблеми освіти, вип.41, с.102

 

4. Превентивне виховання

– формування здорового способу життя у студентів

– здоров’я молоді – пріоритетна проблема

 

5. Ситуативне навчання

 

6. Проблема року

– роль викладацьких семінарів у вирішенні методичних проблем

– участь у  роботі семінарів

 

7. Здача педагогічного мінімуму

– випускна методична робота

Підсумки

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: