– документація, яку складає викладач

Яку документацію складає та заповнює викладач-початківець протягом навчального року?

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

 1. НМК:
  1. Витяг з навчального плану
  2. Навчальна (типова) програма з дисципліни
  3. Робоча навчальна програма з дисципліни
  4. Плани занять
  5. Навчально-наочні посібники, ТЗН
  6. Конспекти (тези) лекцій,
  7. Презентації, відео сюжети, відеолекції
  8. Інструкційно-методичні матеріали до семінарських, практичних, лабораторних занять та самостійної роботи студентів
  9. Пакети контрольних завдань (ККР) для перевірки знань студентів
  10. Контрольні завдання (тести) до семінарських, практичних, лабораторних занять
  11. Перелік питань та ситуацій для формування екзаменаційних білетів
  12. Методичні вказівки, рекомендації, розробки для викладача
  13. Перелік методичного забезпечення з дисципліни (література, презентації, відеосюжети, відеолекції)
  14. Комплекс для самостійної роботи студента (ЕКС  )
  15. Плани гуртків
  16. Журнал куратора

МАТЕРІАЛИ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ

 1. Індивідуальний план викладача
 2. Звіт про роботу викладача
 3. Відомості про роботу викладача
 4. Листки взаємовідвідування
 5. Портфоліо досягнень і здобутків (методичні розробки, доповіді, відкриті заняття, результативність участі в конкурсах викладача і студентів тощо)

ІНШЕ

 1. Навчальний журнал групи
 2. Журнал обліку додаткових занять та консультацій
 3. Особові справи студентів (куратор)

Наснаги та успіху!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: