ШВП, ШМВ

спочатку – ПОРАДИ МОЛОДОМУ ВИКЛАДАЧЕВІ

 1. Вивчай можливості кожного майбутнього вихованця. Пам’ятай: без знання стану здоров’ямолодої людини неможливе правильне навчання і виховання. Виховання має сприяти зціленню студента від хвороб, набутих у попередні роки.
 2. Вступаючи у контакт зі студентами, не варто будувати зверхні взаємини з ними. Пам’ятай: навіть малюк у взаєминах з дорослими певною мірою прагне відстоювати свою незалежність. Від спільних колективних дій викладача й студента залежить успіх справи. Намагайся частіше хвалити, заохочувати вихованців. Вивчай індивідуальні можливості й потреби кожного з них, наполегливо оволодівай методикою педагогічної співпраці. Карай вихованця лише тоді, коли без цього не можна обійтися.
 3. Частіше посміхайся. Пам’ятай: твоя посмішка студентам свідчить про те, що зустріч з ними тобі приємна, усмішка створює в людей загальний позитивний настрій.
 4. Плануючи свої перші заняття, подумай:
  • як студенти повинні поводитися на занятті, які звички культурної поведінки для цього слід спеціально виховувати і які з уже наявних треба закріпити. Пам’ятай: якщо педагог не виховує в студентів певної системи корисних звичок, то на їхньому місці найчастіше виникають звички шкідливі. З перших занять виробляй у вихованців певний стереотип поведінки, формуй позитивні навички;
  • які види робіт будуть використані й виконані студентами під час  занять, що необхідно зробити для того, щоб завдання вони виконували технічно грамотно, яка спеціальна підготовка для цього потрібна. Пам’ятай: більшість різних порушень на занятті відбувається через не достатню завантаженість студентів  корисною, цікавою роботою. Особливо важливими є два елементи: чого вони навчаються, виконуючи ті чи інші завдання, та до чого привчаться в процесі цієї діяльності.
 5. Важливе завдання викладача — передбачити ситуації, які вини катимуть на занятті. Пам’ятай: помилці легше запобігти, ніж виправити її.
 6. Вчися вислуховувати студентів до кінця навіть тоді, коли, на твою думку, вони помиляються чи в тебе обмаль часу. Пам’ятай: кожен вихованець має знати, що ти його вислухаєш.
 7. Знай: основне призначення оцінки — правильно визначити результати навчання студентів, їхні навчальні досягнення, динаміку зміни успішності.
 8. Без вимог педагога неможлива організація навчальної та суспільно корисної діяльності студентів. Здебільшого протягом 120 хвилин заняття викладач ставить перед своїми вихованцями близько 100 вимог. Пам’ятай слова А.Макаренка: «Без щирої, відкритої, переконливої, гарячої й рішучої вимоги не можна починати виховання колективу». Вимоги мають бути послідовними. Слід домагатися обов’язкового їх виконання від усієї групи, не забуваючи про повагу до особистості студента.
 9. Наполегливо оволодівай навичками самоаналізу заняття. Пам’ятай слова В.Сухомлинського: «Один із секретів педагогічної творчості й полягає в тому, щоб збудити в учителя інтерес до пошуку, до аналізу власної роботи. Хто намагається розібратися в хорошому й поганому на своїх уроках, у своїх взаєминах з вихованцями, той уже досяг половини успіху».
 10. Однією з важливих умов досягнення педагогічної творчості є вміння глибоко аналізувати весь комплекс як своєї навчально-педагогічної діяльності, так і діяльності своїх колег, оцінювати різноманітні аспекти шкільного життя, здійснювати творчий пошук шляхів подолання труднощів у спілкуванні. Пам’ятай: ведення щоденника з перших кроків твоєї педагогічної діяльності дасть змогу активізувати внутрішній діалог із самим собою, сприятиме розвитку педагогічної думки — відвертої, самокритичної, творчої.

Г р а ф і к

роботи Школи викладача-початківця та молодого викладача (останній вівторок місяця)

у 2012-13н.р.

 Головні форми методичного навчання викладачів-початківців:

Обговорення плану роботи. Індивідуальні завдання викладачам-початківцям Нагорній А.А., Матвієнко Я.А. Ознайомлення з Програмою-мінімум для викладача-початківця  28.08.2012 Зубар КІ, Редько НС, Смаглюк НА
Обговорення шляхів удосконалення НМК викладача Систематично, під час контролю педкабінет, голови ЦК
Ознайомлення з кращими методичними роботами досвідчених викладачів технікуму Протягом року, згідно теми заняття ШВП педкабінет, голови циклових комісій
Обговорення та пошук шляхів вирішення поточних конфліктних ситуацій; удосконалення навчальної документації Оперативні наради протягом року педкабінет, викладачі-початківці
Проведення навчального семінару на базі відкритих занять Протягом року Ті ж
Взаємовідвідування з послідуючим рецензуванням проведених занять викладачами-початківцями Протягом року викладачі-початківці
Результати взаємовідвідування. Обговорення занять. Що запозичено. Досягнення Оперативні наради протягом року педкабінет, голови ЦК, викладачі-початківці

№пп

Тема заняття

Дата

Хто проводить

Заняття 1

1.

Організаційне заняття. Засідання круглого столу. Визначення прерогатив діяльності  

 31.08.2012Зубар К.І., Лисенко Ю.В.

2.

Обговорення  і затвердження плану роботи Школи молодого викладача 

 

 31.08.2012Зубар К.І., Лисенко Ю.В.

3.

Про необхідність взаємовідвідування та обговорення занятьвересеньЗубар К.І.

Заняття 2

4.

Психологічний тест. Проблеми в навчальній роботі і  способи їх усунення

жовтень

Зубар К.І.

Заняття 3

5.

Недоліки в роботі викладача-початківця. Реакція студентів на недоліки. Способи подолання недоліків

 

листопад

Зубар К.І.,

 

Викл.-наставники

Заняття 4

6.

Поради психолога молодому викладачу

Січень,

при потребі

Суржик Л.С. підбірка матеріалів

Заняття 5

7.

Зустріч молодих викладачів за круглим столом з ветеранами педагогічної праці

 

ІІ семестр

Навч.частина, методкабінет

Заняття 6

8.

Презентація методичних робіт викладачів-початківців

Квітень

Зубар К.І.,

 

молоді викладачі

9.

Конкурс на кращий комплекс методичного забезпечення

квітень

Зубар К.І.,

 

молоді викладачі

Заняття 7

10.

Підсумки роботи ШМВ.

 

Висновки, пропозиції, побажання.

Досягнення.

червень.2013

Зубар К.І.

 

Викладачі

Примітка: На кожному занятті розглядаються відповідні питання, що включені в Програму-мінімум

           Зав. педкабінету                          К.І. ЗУБАР

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: