молодим викладачам

Поради молодим викладачам

1. Викладач повинен ретельно готуватись до уроку. Він зобовязаний добре вивчити не тільки матеріал з підручника, а й додаткову навчальну та методичну літературу, скласти конспект та поурочний план.

2. На уроці викладач повинен керуватись поурочним планом і дотриму­ва­тись всіх елементів плану. Якщо, наприклад, в поурочному плані є такі елементи як “перевірка домашнього завдання”, “опитування”, “подача нового матеріалу”, “закріплення нового матеріалу” та ін., то необхідно витримати всі вказані елементи з відповідно вказаним дозуванням часу.

3. Опитування студентів можна проводити різними способами: фронталь­но, письмово, індивідуально при активній участі групи і т.п. Слід памятати, що завдання опитування полягає не тільки в тому, щоб перевірити знання студентів, а й закріпити та поглибити їх знання з попереднього матеріалу.

4. Після опитування викладач робить певні висновки. Він називає прізвища тих студентів, які слабо підготувались до уроку, або зовсім не підготувались до уроку. Якщо в заданому матеріалі виявились важкі, незрозумілі питання, то викладач повинен повторно їх розяснити.

5. Викладач робить плавний перехід до нового матеріалу. Називає тему уро­­­ку, вказує навчальну і виховну мету, проводить мотивацію нового матеріалу, підкреслює звязок між даним матеріалом і обраною спеціальністю, вказує основну і додаткову літературу по даній темі.

6. Новий матеріал викладач подає змістовно, глибоко, цікаво, емоційно. Якщо в новому матеріалі зустрічаються важкі місця, то мистецтво викладача полягає в тому, щоби ці складні питання подати в простій зрозумілій формі.

7. Часто, під час подачі нового матеріалу, в класі – тиша, створюється враження, що студенти уважно слухають. Викладач повинен бути психологом і переконатися в тому, чи студенти дійсно уважно слухають, чи тільки тихо сидять, а думають про щось інше. Це проявляється тоді, коли викладач розказує нецікаво, а студенти пасивно слухають, коли між викладачем і студентами немає зворотного звязку. Тому виклад нового матеріалу слід обовязково проводити при активній участі студентів групи.

8. При проведенні уроку слід раціонально використовувати те, що дозво­ляє ефективно провести весь урок, змістовно і глибоко викласти новий матеріал та добре його закріпити. В багатьох випадках закріплення нового матеріалу або зовсім відсутнє, або формальне. Слід врахувати, що в такій ситуації, коли з багатьох предметів або відсутня література, або її недостатньо, закріплення нового матеріалу – обовязкове. Студент повинен на уроці не тільки ознайомитись з новим матеріалом, але й значну його частину засвоїти.

9. Викладач на укроці повинен мати відповідний зовнішній вигляд, бути охайно одягнутим, слідкувати за культурою мови своєї і студентів. По відношенню до студентів викладач повинен бути в достатній мірі строгий, але справедливий. Педагогіка співробітництва допускає відношення між викладачем як рівний з рівним, памятаючи, що чим з більшою повагою викладач буде відноситись до студента, тим з більшою повагою студент буде відноситись до викладача. Викладач повинен виробляти в собі таку рису як терпеливість і вміння стримувати свої емоції навіть тоді, коли хтось із студентів намагається порушити дисципліну навмисно, щоб вивести викладача з рівноваги.

10. Молоді викладачі зобовязані систематично підвищувати свій методи­чний та педагогічний рівень, працюючи з відповідною навчальною та методичною літературою. Один із ефективних способів підвищення педагогічної май­стерності є відвідування уроків досвідчених викладачів.

Написання поурочного плану

Поурочний план – дзеркало роботи викладача, пишеться систематично на кожний урок і повинен бути змістовний і акуратний.

Поурочний план повинен включати такі основні питання: дату, наймену­вання групи, тему і мету уроку, питання для опитування, розгорнутий план викладу нового матеріалу, питання, задачі чи приклади для повторення та закріплення нових знань, проблемні питання, звязок з обраною спеціальністю, домашнє завдання, унаочнення уроку, методику його проведення.

Краще всього поурочний план вести в одному зошиті і писати на одній сторінці листа, а другу сторінку залишити для заміток, де можна записати на майбутнє цікаву для себе думку, чи більш вдалий спосіб викладу матеріалу, вирізку з газети, новинки в галузі і т. д.

Складаючи поурочний план, викладач повинен думати і про те, щоб урок був змістовний, цікавий і приніс студентам не тільки знання, а й задоволення.

Підготовка викладача до уроку

Готуючись до уроку, викладач повинен вияснити тему уроку, мету уроку, тип уроку, основні питання уроку.

Проаналізувати результати попередніх уроків.

Переглянути план попереднього уроку.

Вивчити матеріал з підручника, переглянути спеціальну та методичну літературу.

Підібрати наглядні посібники, фактичний матеріал, методичну літературу, роздатковий матеріал.

Продумати план уроку, питання та їх послідовність.

Врахувати вікові особливості студентів, важкі місця.

Скласти план уроку, конспект уроку.

Оцінити навчальне і виховне значення матеріалу.

Підготувати все необхідне для уроку.

Перевірити готовність до уроку свою, студентів, аудиторії, обладнання.

Аналіз уроку

1. Загальні відомості про урок.

Дата, група, назва предмету, прізвище викладача, готовність класу, кількість студентів, тема уроку, мета уроку.

2. Тип уроку.

Доцільність вибраного типу уроку з точки зору вивчення даної теми. Наскільки чітко і послідовно розміщені окремі елементи уроку.

3. Зміст уроку.

Відповідність з програмою, повнота та науковість поданого матеріалу. Звязок теорії з практикою, звязок з сучасністю, доступність викладу, чи володіє викладач в достатній мірі матеріалом.

4. Метод викладання.

Чи відповідає метод викладання змістові і типу уроку, а також віковим особливостям студентів. Чи забезпечується принцип наочності та активності навчання? Види самостійних робіт студентів, їх методична цінність. Способи перевірки та оцінки знань студентів. Способи перевірки домашнього завдання.

5. Перевірка студентів.

Наскільки студенти були включені в активну роботу пізнання і засвоєння. Чи були вони уважні, зацікавлені. Чи були порушення дисципліни на уроці, чим це викликано?

6. Перевірка викладача.

Уміння володіти групою, організувати її для роботи, її активність. Уміння створювати добру дисципліну, стиль і тон в роботі. Педагогічний такт, емоційність. Зовнішній вигляд, культура мови, чи користується авторитетом у студентів.

7. Результати уроку.

Виконання плану. Досягнення мети. Обєм і якість знань. Виховне і навчальне значення уроку.

8. Висновки і пропозиції.

Позитивні та негативні сторони уроку. Як удосконалити позитивні сторони уроку і як уникнути негативних сторін. Оцінка уроку.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: