– генер проблема

Генеральна  методична проблема на 5-річчя (2013- 2017 н.рр.):

ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Спільні методичні проблеми року:

  1. Формування системного підходу до проблеми організації самостійної роботи студентів (завершується вивчення)
  2. Удосконалення методики використання електронних комунікацій у ході самостійної роботи студентів (поточна проблема)

Основні напрями роботи над проблемою:

–          вивчення, узагальнення і впровадження досвіду кращих викладачів та кураторів груп;

–          накопичення і систематизація методичних матеріалів педагогічного колективу технікуму та відповідних матеріалів періодичних видань;

–          пропаганда і поширення нових та інноваційних методів навчання та виховання;

–          пропаганда і поширення передових інформаційних технологій навчання;

–          організація та проведення:

  •      конференцій
  •      педагогічних читань
  • методичних семінарів викладачів
  • школи викладачів-початківців, молодих викладачів та кураторів груп
  • засідань методичної ради
  • засідань методичного об’єднання кураторів
  • засідань викладачів-наставників
  • майстер-класів

Мета:  вирішення актуальних проблем навчання і виховання особистості

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: