– узагальнення досвіду

Доповідь на педраду 30.03.2007р.

Існує три речі, на які можна дивитися, не відводячи погляду: вогонь, вода, і те, як працюють інші (О’Генрі)

 МАТЕРІАЛИ

 вивчення та узагальнення досвіду роботи

викладача бухгалтерських дисциплін

МАМАЄВОЇ Ольги Олександрівни

 Досвід вивчався 2 роки: 2004-05, 2006-07н.р.

Мета : вивчити та узагальнити методику використання сучасних активних форм і методів навчання при викладанні фахових дисциплін з метою впровадження досвіду іншими викладачами

МАМАЄВА О.О. 1958 року народження, освіта вища, в 1980 році закінчила бухгалтерське відділення Ленінградського СГІ, в 1983 році – педагогічний факультет при Київській сільськогосподарській академії.

В Сосницькому сільськогосподарському технікумі бухгалтерського обліку працює з лютого 1981 року.

Мамаєвій ОО присвоєна вища категорія та звання «викладач-методист»

Педагогічний стаж – 25 років. Протягом вказаного часу викладає дисципліни: Бухгалтерський облік та Контроль і ревізію, а з 2003 року – Облік у бюджетних організаціях.

Була куратором 5-ти випусків бухгалтерів.

В 2002 році призначена зав. кабінетом бухгалтерського обліку.

Входить до складу Методичної ради технікуму.

За 25 років роботи Ольга Олександрівна стала авторитетним викладачем фахових дисциплін.

Нагороджена Почесними грамотами:

1999р. – облуправління АПК

2001р. – управління Освіти і науки облдержадміністрації

2002р. – МОН.

З 1999р. – щорічно отримує премії за виставкові роботи, за посібники, робочі зошити.

Адже Мамаєва О.О. однією з перших включилася в методичну роботу по підготовці навчальних посібників та робочих зошитів:

 

Посібник “Теорія бухгалтерського обліку”

2001

Програма з контролю і ревізії

2003

Робочий зошит з контролю і ревізії

2003

Посібник “Контроль і ревізія”

2003

Звіт-щоденник з виробничої практики для стаціонарного відділення спец. 5.050111

2004

Робочий зошит з ревізії

2005

Навчальний довідник з фінансів (Перелік питань і відповідей для визначення базової професійної компетентності випускників ВНЗ І-ІІ р.а. Спеціальності “Фінанси” )

2005

 

Паралельно викладач працює над навчально-методичним забезпеченням дисциплін, є активним учасником виставки педагогічного досвіду та творчості молоді. За час роботи в технікумі Мамаєва О.О. підготувала більше 20-ти методичних робіт, за останні 5 років є співавтором 7-ми робіт, поданих на виставку НМЦ , з них 4 – за період вивчення досвіду, з цих чотирьох дві роботи занесені до Каталогу кращих робіт:

01-02 н.р.

Робочий зошит для практичних занять з контролю і ревізії

03-04

Матеріали НМК з бухгалтерського обліку

03-04

Методична розробка бінарного заняття “Заробітна плата. Облік праці та розрахунків з оплати праці”

04-05

Комплекс методичного забезпечення “Контроль і ревізія” для студентів заочного відділення 04-05

05-06

НМК навчальної бухгалтерії – (в  Каталозі кращих робіт)

05-06

Комплекс методичного забезпечення дисципліни “БО в бюджетних організаціях”

05-06

БО – просто й доступно. Компакт-диск для дистанційної та екстернатної форм навчання – (в  Каталозі кращих робіт)

 

За останні два роки викладач провела одне відкрите навчальне заняття – класичну лекцію, та одну відкриту виховну годину – зустріч студентів з бухгалтерами, колишніми випускниками технікуму. За рік до цього Мамаєвою О.О. та Крючок Н.О. було проведене перше в навчальному закладі відкрите бінарне заняття на заочному відділенні з дисциплін БО+право.

Викладання дисциплін та оцінку рівня знань студентів Мамаєва О.О. здійснює за модульною системою. В роботі застосовує рекомендовані активні форми і методи навчання. ЇЇ професійне кредо: Людині треба вчитися так довго, як довго вона не знає чогось.

В процесі відвідування занять Мамаєвої ОО, обговорення окремих моментів та  структурних елементів заняття особисто у мене склалось таке бачення:

1. Викладач працює системно, зі смисловим навантаженням і орієнтацією студентів на майбутній результат.

2. Особливої уваги в плані запозичення досвіду викладачами-початківцями заслуговують класичні лекції – професійно читаються, характеризуються чіткістю та логічною послідовністю викладу матеріалу. Неодноразово доведено, що студенти позитивно сприймають матеріал, який викладається вільно, уміло, точно, лаконічно і змістовно одночасно. Ці всі якості притаманні ОО.

3. Сильний елемент лекції – постійна актуалізація опорних знань, правильніше було б назвати – лекція-діалог.

4. Активізація діяльності студентів здійснюється за допомогою активних форм та методів: діалогу «студент – викладач», вирішення проблемних ситуацій, мозкової атаки, використання опорних конспектів на заочному відділенні.

5. На семінарському занятті добре проходило студактивне навчання під гаслом «Той, хто говорить – завжди мислить». Тут вдалим було заключне слово викладача, що містило такі компоненти:

– підведення підсумків активного спілкування

– чітке формулювання та уточнення, деталізація головного висновку

– поради щодо культури спілкування.

Звернула я увагу і на повсякчасну об’єктивність в оцінюванні знань студентів.

6. Викладач постійно використовує дидактичний роздатковий матеріал, навчає працювати з документами. У співпраці зі студентами під час практичних занять і особливо навчальної практики ОО займає не стільки лідируючу позицію, скільки  є радником та інструктором. Вона уважно стежить за роботою кожного студента, враховує особливості не лише групи як колективу, а й кожного індивідууму. На заняттях у неї тихо, спокійно, всі працюють, навіть ті, хто не хоче.

7. Міждисциплінарні зв’язки – теж один з елементів навчання, що використовується постійно, цілеспрямовано, настійливо, причому виходить це в неї дуже професійно завдяки широкому професійному кругозору.

 

Хочу відмітити і ґрунтовну дидактичну компетентність викладача. Адже  неможливо  підготувати готові рецепти на всі випадки життя, як і неможливо врахувати всі варіанти розвитку навчальних ситуацій. Ці ситуації вимагають гнучкого та творчого використання викладачем знань і навичок у різноманітних умовах, що змінюються.

Тому ОО насамперед прикладає зусилля для розвитку пізнавальної мотивації та зацікавленості в самому процесі навчання.

Наприклад, при використанні прийому підвищення інтересу до дисципліни викладач застосовує яскраві пізнавальні матеріали, факти, що привертають увагу до навчального матеріалу. В момент спаду інтелектуальної діяльності, коли через втому знижується інтерес до лекції, ОО організовує обговорення якогось цікавого аспекту за темою, наприклад, розповідь про науково-практичні конференції, спогад про нашумівши справу. Ще мені сподобався конкурс на краще (найдотепніше) питання за темою.

Другий спосіб активізації – створення проблемних ситуацій. Вузлик на пам’ять: О. де Бальзак сказав: «Ключем до усілякої науки є знак питання». Використовуючи дидактичні засоби, Мамаєва О.О. ставить спеціальні навчальні проблеми і завдання, у розв’язанні яких міститься практичний смисл вивчення даної теми. Особливо часто цей спосіб викладач застосовує на заняттях з ревізії і контролю. Робочий зошит з ревізії побудований нею саме за принципом проблемності, мета кожної теми – знайти вихід з практичної виробничої ситуації. Недаремно її робочим зошитом користуються всі навчальні заклади економічного профілю.

Третій спосіб активізації – посилення професійної спрямованості дисципліни. Тут ОО чітко і вміло пов’язує зміст дисципліни чи теми з цілями професійної підготовки, переконує студентів  у важливості оволодіння знаннями для того, щоб забезпечити компетентну майбутню діяльність.

Що вказує на навчальний та виховний ефект роботи викладача?

1)           у ОО атмосфера заняття завжди спонукає до вільного висловлювання думок і відстоювання своєї точки зору

2)         ОО вміє майстерно організувати та підтримати полеміку

3)         У неї чіткий та розумний, без неожиданностей, розподіл навчального часу

4)         Яскраво виражена зацікавленість у результатах занять.

 

Стиль спілкування. У ОО він змінюється залежно від педагогічної ситуації, але характеризується позитивним слабоемоційним фоном взаємодії, довірою і одночасно вимогливістю до студента.

Хочу відмітити і комунікативні вміння Мамаєвої ОО. Досить швидко вона вміє встановити і підтримувати доброзичливі ділові стосунки зі студентами, і не лише в своїй групі. Її характерні риси – витримка та врівноваженість. Вузлик на пам’ять: коли ми торкаємося іншої людини, ми або допомагаємо їй, або заважаємо. Ми або тягнемо людину вниз, або піднімаємо її вгору (Б. Вашингтон).

Мене щорічно вражає енергія, з якою Ольга Олександрівна бореться за якісне написання студентами курсових робіт з бухгалтерського обліку. Тут вона не рахується ні з часом, ні з емоційним перевантаженням, а веде свою лінію до логічного завершення, а саме – щоб робота відповідала тій оцінці, на яку студент або претендує, або  може отримати, доклавши певних зусиль. Це один з елементів ОЗОНу. І ще один Вузлик на пам’ять студентам від ОО: У кого не було труднощів у юності, тому доведеться купувати їх у зрілі роки (японська мудрість).

Все вищесказане і не сказане засвідчує високу професійну майстерність та зразковий педагогічний досвід викладача Мамаєвої О.О. Побажаймо їй наснаги, здоров’я, доброго настрою і творчих надбань .

Хочу завершити доповідь з невеликим пафосом: в умовах ринкових відносин, коли зростає попит на справжніх спеціалістів, а готуємо їх з сирого і вже нерідко другосортного матеріалу, самі студенти достойно оцінюють результативність роботи викладача. Але це з часом. Сьогодні ж ніхто з них  не думає про викладача як соціума, або з точки зору поетеси Л. Костенко:

«Така тепер на світі коновальня,

Що треба мати нерви, як дроти.

А нерви ж мої, ох нерви,

Струни мої, настроєні на епохальний лад!

А мені ж, може,

Просто хочеться щастя,

Тугого й солодкого, як шоколад».

Дякую за увагу.

Детальніше про роботу колеги розкажуть члени комісії бухгалтерських дисциплін.

Методист   педкабінету                                    К. Зубар

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: