– адреси досвіду

Вивчається і запроваджується зразковий та новаторський педагогічний досвід викладачів:

2015-17 н.рр. – ЛЯШОК О.М. «Формування системного підходу до вивчення точних наук студентами»

2012-14 н.рр. – КРАВЧЕНКО В.С. «Поєднання індивідуальних, групових, фронтальних та інтерактивних форм навчання на заняттях»
2010-12 н.рр. – РУБЛЕВСЬКОЇ Л.Л. «Використання технології педагогічного коучингу для реалізації потенціалу студента»
2008-10 н.рр. – РУДІ О.О. «Взаємозв’язок та взаємовплив навчання і виховання при вивченні іноземних мов»
2006-08 н.рр. – МАКАРЕЦЬ С.М. «Використання методики портфоліо у процесі навчання»
2004-06 н.рр. – МАМАЄВОЇ О.О. «Використання інноваційних елементів під час традиційної лекції»
2002-04 н.рр. – РЕДЬКО Н.С. «Інтеграція навчальної дисципліни з інформаційними системами для інтенсифікації навчання»
2001-02 н.рр. – РЕДЬКА М.М. «Інформатизація навчання – передумова революції в освіті»

Чому можна повчитися в загальноосвітників:

№ п/п

Назва предмету

ПІБ

Інноваційна технологія

З якого року впроваджується

1

Українська мова

Шестак Любов Андріївна

Інтерактивні методи: заняття-практикум,   рольова гра, тренінг, інсценізація

2010

Терещенко Катерина Вікторівна

Проникаюча ІКТ,

Метод розвивальної гри, тренінги, інтерактивне спілкування

2010

2

Українська література

Шестак Любов Андріївна

Інтерактивні методи: заняття-практикум   рольові ігри, тренінги, інсценізація

2010

Терещенко Катерина Вікторівна

Інформаційні технології, медіа технології, ігрові технології

2010

3

Математика

Дзюба Володимир Васильович

Інтерактивні  методи: диференційоване навчання, робота малих груп, дидактичні ігри, заняття – практикум

2007

Ткачова Олена Миколаївна

Інтерактивні методи: експрес-опитування;  робота малих груп

2010

4

Основи інформатики

Ворона Лариса Вікторівна

Інноваційні технології: спільне вирішення проблем,формування творчої особистості

2010

Рудя Тетяна Миколаївна

Інформаційно-комунікаційні технології, навчально-творчі завдання

2010

Ярмуш Олександр Васильович

Інформаційно-комунікаційні технології,  креативне навчання

2010

5

Всесвітня історія

Волошок Тетяна Миколаївна

Інноваційні технології: історична подорож, дискусія, прес-конференція

2011

6

Історія України

Волошок Тетяна Миколаївна

Інноваційні технології: історична подорож, дискусія, прес-конференція, вікторина

2011

Литвиненко Віталій Афанасійович

Розвиток критичного мислення

2010

7

Географія

Ємець Тетяна Володимирівна

Інноваційні технології: історична подорож, дискусія, прес-конференція

2012

8

 Біологія

Помаз Владислав Анатолійович

Інноваційні технології: тестова перевірка знань,  мозковий  штурм;  творча міні-лекція

2011

9

Хімія

Помаз Владислав Анатолійович

Інтерактивні методи:  мозковий штурм,  творча міні-лекція, тестова перевірка знань

2010

10

Фізика

Шеремет Наталія Іванівна

Інтерактивні методи: робота малих груп, складання порівняльних таблиць

2007

11

Астрономія

Ткачова Олена Миколаївна

Відео уроки, особистісно орієнтовані технології

2011

12

Іноземна мова

Логвін Ніна Петрівна

Нестандартні заняття: заняття – екскурс, робота малих груп; я-концептуальний напрям

2010

Рудя Оксана Олексіївна

2010

13

Фізкультура і здоров’я

Михайловський Станіслав Васильович

Інноваційні  технології: особистісно-орієнтований підхід до формування здорового способу життя

2010

Смаглюк Геннадій Анатоліївна

Ігрові методи з елементами національних традицій, тренінг

2010

Останні методичні напрацювання викладачів:

№ з/п

ПІБ 

 

Назва

 

 

1

Волошок Тетяна Миколаївна Всесвітня історія. Посібник для самостійного вивчення

2

Ворона Лариса Вікторівна Навчально-методичний комплекс за модулями + Сайт з математики.

3

Дзюба Володимир Васильович Посібник з математики

4

Ємець Тетяна Володимирівна Комплекс навчально-методичного забезпечення з дисципліни «Географія»

5

Логвін Ніна Петрівна Англійська мова . Комплекс навчально-методичного забезпечення з дисципліни.

6

Михайловський Станіслав Васильович Методика виконання фізичних вправ загального розвитку. Туризм як складова фізичного виховання

7

Макарець Микола Миколайович Тематичний навчально-демонстраційний матеріал як складова Комплексу методичного забезпечення

8

Помаз Владислав Анатолійович Індивідуальне навчально-методичне забезпечення для студента з дисципліни „ Хімія ”

9

Рудя Оксана Олексіївна Enjoy ENGLISH/.Навчальний посібник «Англійська мова»

10

Рудя Тетяна Миколаївна Методична збірка сценаріїв розвивальних ігор для студентів з інформатики

11

Смаглюк Геннадій Анатоліївна Здоровий спосіб життя  (методична розробка сценаріїв спортивно-патріотичних ігор)

12

Терещенко Катерина Вікторівна Комплекс навчально-методичного забезпечення з української літератури

13

Ляшок Олена Миколаївна Навчально-методичні матеріали для забезпечення  самостійної роботи студентів з предметів „Астрономія”

14

Шестак Любов Андріївна Пошуковий студентсько- викладацький проект з укр. літератури

15

Ярмуш Олександр Васильович Створення навчально-методичного Web-ресурсу за допомогою CMC WordPress

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: