Науково-методична робота

Авторські публікації у 2015-16 н.р.
1. 2015 Зубар КІ, Рублевська ЛЛ Упровадження в навчальний процес методики “Освітній коучинг”, збірник “Організація навчально-виховного процесу”, вип.19 видавництво “Аграрна освіта”

2. 2015 Зубар КІ (співавтор з Богдан В.С., Лубни) Економічний аналіз. Програма (орієнтовна) нормативної навчальної дисципліни для підготовки фахівців ОКР “молодший спеціаліст” спец… К., Агроосвіта 14 стор.

3. 2015 Макарець СМ. Рецензія на навчальну програму з дисципліни “Фінанси”для спец. 5. 03050901 “Бухгалтерський облік”, видавництво НМЦ

Авторські публікації у 2013-14 н.р.
1 2014 КРАВЧЕНКО ВС Навчальний посібник “Казначейська справа”, співавтор , видавництво НМЦ

Авторські публікації у 2010-11 н.р.
1 2011 РУБЛЕВСЬКА ЛЛ Рецензія на робочий зошит для проведення практичних занять з дисц “Економіка і нормування праці” для спец. 5.03050401 “Ек-ка п-ва” (співавтор) НМЦ
2 2011 ЄРМОЛІНА ОП Рецензія на робочий зошит для проведення практичних занять з дисц “Економіка і нормування праці” для спец. 5.03050401 “Ек-ка п-ва” (співавтор) , видавництво НМЦ
3 2011 РУБЛЕВСЬКА ЛЛ, РЕДЬКО НС Рецензія на типову програму практики із спец 5.03050901 “Бухгалтерський облік”, підгот.викладачами Брацлавського агроекономічного коледжу НАУ,  видавництво НМЦ
4 2011 МАКАРЕЦЬ ММ Рецензія на комплекс структурно-логічних схем з дисц “Менеджмент”, підгот. Викл ТараненкоВВ, Чигиринський технікум Уманського ДАУ,  видавництво НМЦ
5 2011 РЕДЬКО НС Рецензія на Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи з дисц “Фінансовий облік”, автор Тичук АМ, Чернятинський коледж Вінницького НАУ, видавництво НМЦ.

Робота на видавництво 2001-2010рр.:

Викладач Методична робота Рік видання Видавництво
Редько НС Посібник “Теорія бухгалтерського обліку” 2001 НМЦ
Програма для ВНЗ з “Інформаційні системи і технології обліку” 2002 НМЦ
Навчальне практичне завдання 1С: Бухгалтерія 7.7 2002 НМЦ
Інформаційні системи і технології обліку. Програма (друга) для спеціальності 5.05011 “Бухгалтерський облік” 2003 НМЦ
Посібник “Інформатика та комп’ютерна техніка” 2003 НМЦ
Посібник “Інформаційні системи і технології в обліку” 2003 НМЦ
Фрагмент НМК з бухгалтерського обліку для методичних рекомендацій Міносвіти 2004 НМЦ
Методичні рекомендації та навчальні завдання для заочників “Бухгалтерський облік” 2004 НМЦ
Звіт-щоденник з виробничої практики для стаціонарного відділення 2004 НМЦ
Навчальний довідник з фінансів (Перелік питань і відповідей для визначення базової професійної компетентності випускників ВНЗ І-ІІ р.а. Спеціальності “Фінанси” ) 2006 НМЦ
Робочий зошит з навчальної практики 2007 НМЦ
 Програми навчальних практик для спец. «Бухгалтерський облік» (співавтор) 2010 НМЦ
Програма з дисц. «Фінансовий облік» 2010 НМЦ
Рецензія на Методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Фінансовий облік» спец. «Бухгалтерський облік», автор Тичук А.М., Чернятинський коледж Вінницького НАУ 2010 НМЦ
Рецензія на типову програму практики із спец 5.03050901 “Бухгалтерський облік”, підгот.викладачами Брацлавського агроекономічного коледжу НАУ (співавтор) 2010 НМЦ
Макарець СМ Методичні рекомендації та навчальні завдання для заочників “Фінанси підприємств” 2004 НМЦ
Рецензія на робочий зошит з фінансів 2004 НМЦ
НМПосібник “Фінанси підприємств” 2004 НМЦ
Робочий зошит з фінансів для спеціальності 5.050104 “Фінанси” 2005 НМЦ
Навчальний довідник з фінансів (Перелік питань і відповідей для визначення базової професійної компетентності випускників ВНЗ І-ІІ р.а. Спеціальності “Фінанси” ) 2006 НМЦ
Програма з дисципліни «Інформаційні системи і технології у фінансово-кредитних установах», спец. «Фінанси і кредит» 2010 НМЦ
Програма з дисципліни «Страхові послуги», спец. «Фінанси і кредит» 2010 НМЦ
Робочий зошит з дисципліни «Гроші і кредит» для економічних спеціальностей (співавтор) 2010 НМЦ
Рецензія на Типову програму навчальних практик з спец. «Фінанси і кредит» 2010 НМЦ
Рецензія на навчальний посібник «Фінанси», автори Пилявець В.М. та ін , Брацлавський коледж 2010 НМЦ
Смаглюк НА Методичні рекомендації та навчальні завдання для заочників “Фінанси підприємства” 2004 НМЦ
Навчальний довідник з фінансів (Перелік питань і відповідей для визначення базової професійної компетентності випускників ВНЗ І-ІІ р.а. Спеціальності “Фінанси” ) 2005 НМЦ
Програма з дисципліни «Бюджетна система», спец. «Фінанси і кредит» 2010 НМЦ
 Програма з дисципліни «Казначейська справа», спец. «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік» 2010 НМЦ
 Програма з дисципліни «Гроші та кредит», спец. «Фінанси і кредит» та «Бухгалтерський облік» 2010 НМЦ
Робочий зошит з дисципліни «Гроші і кредит» для економічних спеціальностей (співавтор) 2010 НМЦ
Холодницька АВ Робочий зошит з фінансів для спеціальності 5.050104 “Фінанси” 2005 НМЦ
Навчальний довідник з фінансів (Перелік питань і відповідей для визначення базової професійної компетентності випускників ВНЗ І-ІІ р.а. Спеціальності “Фінанси” ) 2005 НМЦ
Редько ММ Програма для ВНЗ з “Інформаційні системи і технології обліку” 2002 НМЦ
Навчальне практичне завдання 1С: Бухгалтерія 7.7 2002 НМЦ
Інформаційні системи і технології в обліку. Програма (друга) для спеціальності 5.050111 “Бухгалтерський облік” 2003 НМЦ
Посібник “Інформатика та комп’ютерна техніка” 2003 НМЦ
Посібник “Інформаційні системи і технології в обліку”” 2003 НМЦ
НМПосібник “Інформатика та комп’ютерна техніка” 2005 на замовлення Міносвіти
Навчально-методичний посібник “Інформатика та компютерна техніка” 2008 НМЦ
Рублевська ЛЛ Посібник “Контроль і ревізія” 2003 НМЦ
Рецензія на робочий зошит для проведення практичних занять з дисц “Економіка і нормування праці” для спец. 5.03050401 “Ек-ка п-ва” (співавтор) 2011 НМЦ
Рецензія на типову програму практики із спец 5.03050901 “Бухгалтерський облік”, підгот.викладачами Брацлавського агроекономічного коледжу НАУ (співавтор) 2011 НМЦ
Ярмуш ОВ Посібник “Інформатика і комп’ютерна техніка” 2003 НМЦ
НМПосібник “Інформатика та компютерна техніка” 2005 на замовлення Міносвіти
Рецензія на типову програму практики їз спец.5.03050401 “Економіка п-ва”, автори викл Лубенського коледжу ПДАА (співавтор) 2010
Шешина ОВ Посібник “Теорія бухгалтерського обліку” 2001 НМЦ
Збірник задач з бухгалтерського обліку 2003 НМЦ
Звіт-щоденник з виробничої практики для стаціонарного відділення спеціальність 5.050111 2004 НМЦ
Лукаш РЄ Посібник “Теорія бухгалтерського обліку” 2001 НМЦ
Методичні рекомендації та навчальні завдання для заочників “Бухгалтерський облік” 2004 НМЦ
Звіт-щоденник з виробничої практики 2005 НМЦ
Робочий зошит з навчальної практики 2005 НМЦ
Робочий зошит з навчальної практики 2007 НМЦ
1.  Програма з дисципліни «Податкова система», спец. «Гроші і кредит» 2010 НМЦ
Рецензія на Типову програму практики із спец. 5.03050401 «Економіка підприємства» для аграрних внз І-ІІр.а. (співавтор) 2010 НМЦ
Мамаєва ОО Посібник “Теорія бухгалтерського обліку” 2001 НМЦ
Програма з контролю і ревізії 2003 НМЦ
Робочий зошит з контролю і ревізії 2003 НМЦ
Посібник “Контроль і ревізія” 2003 НМЦ
Звіт-щоденник з виробничої практики для стаціонарного відділення спеціальність 5.050111 2004 НМЦ
Робочий зошит з ревізії 2005 НМЦ
Навчальний довідник з фінансів (Перелік питань і відповідей для визначення базової професійної компетентності випускників ВНЗ І-ІІ р.а. Спеціальності “Фінанси” ) 2005 НМЦ
Робочий зошит з дисципліни «Контроль і ревізія» 2010 НМЦ
 Програма  з дисципліни «Контроль і ревізія» 2010 НМЦ
 Програма з дисципліни «Облік і звітність у бюджетних установах» 2010 НМЦ
 Програми навчальних практик для спец. «Бухгалтерський облік» (співавтор) 2010 НМЦ
Крючок НО Кодопосібник з права 2001 НМЦ
Ємець ТВ Кодопосібник з статистики 2002 НМЦ
Рецензія на підручник з статистики 2002
Кодопосібник з основ агробізнесу 2002 НМЦ
Програма з статистики 2003 НМЦ
Кодопосібник з екології 2004 НМЦ
Робочий зошит з статистики 2005 НМЦ
Робочий зошит з статистики для економічних спеціальностей 2010 НМЦ
Зубар КІ Робочий зошит з економічного аналізу 2003 НМЦ
Рецензія на робочий зошит з Ек аналізу Лубни? 2006 НМЦ
Програма дисципліни “Аналіз діяльності ФКУ” 2009 НМЦ
Робочий зошит з економічного аналізу 2009 НМЦ
Рецензія на навчальний посібник «Економічний аналіз», автори Паланюк (Семенюк) Н.А. та Петренко В.Г., Брацлавський коледж 2010 НМЦ
Рецензія на Типову програму практики із спец. 5.03050401 «Економіка підприємства» для аграрних внз І-ІІр.а. (співавтор) 2010 НМЦ
Крот НС Робочий зошит з економічного аналізу 2003 НМЦ
Рецензія на робочий зошит з Ек аналізу Лубни? 2006 НМЦ
Робочий зошит з економічного аналізу 2009 НМЦ
Єрмоліна ОП Робочий зошит з економіки 2001 НМЦ
Кодопосібник з економіки 2005 НМЦ
Рецензія на підручник “Економіка підприємства” 2004
Рецензія на навч. Довідник для ДЕ спец. “Економіка підприємства” 2007 НМЦ
Рецензія на Типову програму практики із спец. 5.03050401 «Економіка підприємства» для аграрних внз І-ІІр.а. (співавтор) 2010 НМЦ
Програми навчальних практик для спец. «Бухгалтерський облік» (співавтор) 2010 НМЦ
Рецензія на робочий зошит для проведення практичних занять з дисц “Економіка і нормування праці” для спец. 5.03050401 “Ек-ка п-ва” (співавтор) 2011 НМЦ
Дзюба ВВ Програма для ВНЗ з “Основ інформатики та комп’ютерної техніки” 2002 НМЦ
Карета Ю.І. Навчальний довідник з фінансів (Перелік питань і відповідей для визначення базової професійної компетентності випускників ВНЗ І-ІІ р.а. Спеціальності “Фінанси” ) 2005 НМЦ
Лисенко Ю.В. Програма практик для спеціальності “Економіка п-ва” 2005 НМЦ
Програма практик для спеціальності “Фінанси” 2004 НМЦ
Робочий зошит з … 2004 НМЦ
Рецензія на Програму з дисципліни “Нормування праці” 2007 НМЦ
 Рецензія на робочий зошит з “Планування та організації…”  2010  НМЦ
Макарець ММ  Програма з дисципліни “Нормування праці” 2007 НМЦ
Рецензія на програму з дисципліни “Економіка і нормування праці” 2009 НМЦ
Рецензія на програму з дисципліни “Менеджмент” 2009 НМЦ
Рецензія на комплекс структурно-логічних схем з дисц “Менеджмент”, підгот. Викл ТараненкоВВ, Чигиринський технікум Уманського ДАУ 2011 НМЦ
Рецензія на типову програму практики їз спец.5.03050401 “Економіка п-ва”, автори викл Лубенського коледжу ПДАА (співавтор) 2010 НМЦ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: