2016-17н.р.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
в 2016-2017 н.р.

Методична проблема року:
Управління системою контролю самостійної роботи студентів. Шляхи і способи розвитку креативного підходу студентів до процесу навчання

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
І. Цикловим комісіям рекомендувати написання методичних розробок та доповідей, а також пошукових робіт та досліджень згідно тематики:
1. Самостійна робота і творча діяльність студентів як мета навчального процесу
2. Вікові особливості творчих поривань студентів І курсу
3. Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів з дисц. ____________________
4. Позитивні моменти і труднощі самостійного засвоєння знань
5. Проблеми активізації самостійної діяльності студентів
6. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів ___ курсу з навчального предмета
7. Удосконалення методики використання електронних комунікацій у ході творчої самостійної роботи студентів
8. Формування у студентів навичок творчої самостійної роботи при вивченні ______________
9. Креативний підхід до навчання як засіб формування креативної особистості бухгалтера, економіста
10. Шляхи розвитку творчої самостійності студента у навчанні http://knowledge.allbest.ru
11. Необхідність застосування креативного підходу в організації само вивчення матеріалу
12. Розвиток схильності студента до нестандартних способів розв’язання навчальних та професійних завдань
13. Дослідження творчого мислення студентів у процесі виконання самостійних завдань
14. Використання веб-квесту у розвитку творчої самостійної роботи студентів
15. Використання електронних навчальних програм як засіб підвищення рівня володіння іноземними мовами в організації самостійної роботи студентів http://www.psyh.kiev.ua/ збірник наукових праць, вип..17
16. Розвиток творчого потенціалу студента http://tme.umo.edu.ua/docs/Dod/2_2010/kucher.pdf
17. Розвиток творчих здібностей студентів – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2512
18. Процес формування прийомів і навиків творчого підходу до вивчення української літератури за кредитно-модульною системою організації навчального процесу http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_gn/2010_1-2/files/GN110_17.pdf
19. Самостійна робота як один з чинників розвитку творчої особистості студента
20. Як формувати завдання для самостійної роботи студента з інтернет-ресурсом
21. Керування самостійною роботою студента
22. Елементи роботи з обдарованими студентами
23. Стимулювання творчої діяльності студентів в процесі навчання http://www.psyh.kiev.ua
24. ФОРМУВАННЯ креативності майбутніх фахівців – irbis-nbuv.gov.ua/…/cgiirbis_64.exe?.
25. Креативні методи навчання http://bibliofond.ru/view.aspx?id=696924
26. КРЕАТИВНІСТЬ ЯК НЕВІДЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ У ВНЗ http://www.vmurol.com.ua/upload/
27. Інтерактивні технології у формуванні творчої особистості майбутнього фахівця http://www.vmurol.com.ua/
28. Дослідження творчого мислення студентів
29. Власні пропозиції

ІІ. Головам ЦК рекомендувати:
2.1. Провести засідання ЦК з питання обміну досвідом вирішення проблеми року.
2.2. Забезпечити активну роботу членів ЦК щодо розробки шляхів вирішення проблеми року
2.3. Включити в план роботи ЦК питання щодо шляхів розвитку креативної професійної діяльності студентів та викладачів. Опрацювати науково-метод.збірник «Креативна педагогіка вип..№3» , інфа на сайті «Педкабінет», на стор. “Освоюємо нові технології:)”
2.4. Зорієнтувати викладачів на удосконалення матеріалів самостійного вивчення з кожного предмета, дисципліни, зокрема, матеріалів, розміщених на особистих предметних сайтах.
1.2. Взяти активну участь в узагальненні досвіду роботи викладача Ляшок О.М.

Голова методичної Ради К.В. Скудна
Секретар К.І. Зубар

%d bloggers like this: