2015-16н.р.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
в 2015-2016 н.р.

Методична проблема року:
Управління системою контролю самостійної роботи студентів. Шляхи і способи розвитку креативного підходу студентів до процесу навчання
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
І. Цикловим комісіям рекомендувати написання методичних розробок та доповідей, а також пошукових робіт та досліджень згідно тематики:
1. Управління системою контролю самостійної роботи студентів
2. Шляхи формування у студентів-першокурсників уміння вчитися самостійно
3. Референція та спілкування як основні складові самостійної роботи у формуванні професійності та компетентності майбутніх фахівців
4. Використання інноваційних технологій і прийомів для організації самостійної роботи студентів (аналіз зарубіжного досвіду)
5. Мотивація, контроль і ефективність самостійної роботи студентів
6. Удосконалення організації самостійної роботи студентів
7. Вікові особливості уваги студентів І курсу
8. Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів ВНЗ з ____________________
9. Самостійна робота і творча діяльність студентів як мета навчального процесу
10. Позитивні моменти і труднощі самостійного засвоєння знань
11. Проблеми активізації самостійної діяльності студентів
12. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів І курсу з навчального предмета
13. Удосконалення методики використання електронних комунікацій у ході творчої самостійної роботи студентів
14. Формування у студентів навичок творчої самостійної роботи при вивченні ______________
15. Самостійне завдання як креативний “персональний проект”
16. Нові технології в організації самостійної роботи студентів
17. Удосконалення предметного міні-сайту для студента
18. Креативний підхід до навчання як засіб формування креативної особистості бухгалтера, економіста
19. Шляхи розвитку творчої самостійності студента у навчанні
20. Необхідність застосування креативного підходу в організації само вивчення матеріалу
21. Розвиток схильності студента до нестандартних способів розв’язання навчальних та професійних завдань
22. Дослідження творчого мислення студентів у процесі виконання самостійних завдань
23. Використання веб-квесту у розвитку творчої самостійної роботи студентів
24. Самостійна робота як один з чинників розвитку творчої особистості студента
25. Як формувати завдання для самостійної роботи студента з інтернет-ресурсом
26. Керування самостійною роботою студента
27. Власна пропозиція

ІІ. Головам ЦК рекомендувати:
2.1. Провести засідання ЦК з питання обміну досвідом вирішення проблеми року. З цією метою забезпечити активну роботу членів ЦК щодо розробки шляхів вирішення проблеми року
2.2. Включити в план роботи ЦК питання щодо продовження удосконалення предметних міні-сайтів та створення однотипних меню сайтів
2.3. Звернути увагу на обов’язкове розміщення на міні-сайтах удосконалених матеріалів самостійного вивчення з кожного предмета, дисципліни.
1.2. Взяти активну участь у вивченні досвіду роботи викладача Ляшок О.М.

Голова методичної Ради К.В. Терещенко
Секретар К.І. Зубар

%d bloggers like this: