2014-15н.р.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
в 2014-2015 н.р.

Спільні методичні проблеми року:
1. Формування системного підходу до проблеми організації самостійної роботи студентів (завершується)
2. Удосконалення методики використання електронних комунікацій у ході самостійної роботи студентів (поточного року)
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
І. Цикловим комісіям рекомендувати написання методичних розробок та доповідей, а також пошукових робіт та досліджень згідно тематики:
1. Референція та спілкування як основні складові самостійної роботи у формуванні професійності та компетентності майбутніх фахівців
2. Управління системою контролю самостійної роботи студентів
3. Використання інноваційних технологій і прийомів для організації самостійної роботи студентів (аналіз зарубіжного досвіду)
4. Удосконалення організації самостійної роботи студентів
5. Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів ВНЗ з теоретичної фізики – http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/?p=406
6. Самостійна робота і творча діяльність студентів як мета навчального процесу.
7. Позитивні моменти і труднощі самостійного засвоєння знань
8. Проблема активізації самостійної діяльності студентів вищих навчальних закладів І- ІІ рівнів акредитації
9. Теоретичні основи організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів -lib.mdpu.org.ua›nvsp/articles/2008/08_02kaatoo.pdf –
10. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів І курсу з навчального предмета – ludads.com.ua›content/view/28285/260/
11. Форми самостійної роботи – ua-referat.com›
12. Удосконалення методики використання електронних комунікацій у ході самостійної роботи студентів
13. Формування у студентів навичок самостійної роботи при вивченні ______________
14. Самостійне завдання як “персональний проект”
15. Питання організації самостійної роботи при вивченні іноземної мови
16. Нові технології в організації самостійної роботи студентів – rusnauka.com›16_NPRT_2009/Pedagogica/47717.doc.htm
17. Досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі – http://www.ime.edu-ua.net/em11/content/09rssseh.htm
18. Удосконалення предметного міні-сайту для студента
19. Освітній коучинг у середовищі навчальних блогів
ІІ. Головам МО рекомендувати:
2.1. Провести засідання МО з питання обміну досвідом вирішення проблеми року. З цією метою забезпечити активну роботу членів МО щодо розробки шляхів вирішення проблеми року
2.2. Включити в план роботи МО питання щодо продовження удосконалення предметних міні-сайтів та створення однотипних меню сайтів
2.3. Звернути увагу на обов’язкове розміщення на міні-сайтах матеріалів самостійного вивчення з кожного предмета, дисципліни.
2.2. Взяти активну участь у завершенні опису досвіду роботи викладача Кравченко В.С.
Голова методичної Ради Ю.В. Лисенко
Секретар К.І. Зубар

%d bloggers like this: