2013-14н.р.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
в 2013-2014 н.р.

Спільні методичні проблеми року:
1. Формування системного підходу до проблеми організації самостійної роботи студентів (минулорічна, завершується)
2. Удосконалення методики використання електронних комунікацій у ході самостійної роботи студентів (поточного року)
ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
І. Цикловим комісіям рекомендувати написання методичних розробок та доповідей, а також пошукових робіт та досліджень згідно тематики:
1. Роль викладача в організації самостійної роботи
2. Референція та спілкування як основні складові самостійної роботи у формуванні професійності та компетентності майбутніх фахівців
3. Основні підходи до проблеми організації та підготовки самостійної роботи студентів (СРС)
4. Управління системою контролю самостійної роботи студентів
5. Основні психологічні аспекти самостійної роботи студентів.
6. Організація самостійної роботи студентів. Навчання самостійній роботі
7. Мотивація, контроль і ефективність самостійної роботи студентів.
8. Використання інноваційних технологій і прийомів для організації самостійної роботи студентів (аналіз зарубіжного досвіду)
9. Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання, її форми, види, типи.
10. Удосконалення організації самостійної роботи студентів
11. Загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів
12. Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів ВНЗ з теоретичної фізики – http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/?p=406
13. Самостійна робота і творча діяльність студентів як мета навчального процесу.
14. Позитивні моменти і труднощі самостійного засвоєння знань
15. Проблема активізації самостійної діяльності студентів вищих навчальних закладів І- ІІ рівня акредитації
16. Стан, проблеми, завдання організації самостійної роботи студентів та її науково-методичне забезпечення в сучасних умовах
17. Теоретичні основи організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів -lib.mdpu.org.ua›nvsp/articles/2008/08_02kaatoo.pdf –
18. Дискусія як вид самостійної роботи -users.kpi.kharkov.ua›history/metod/sam.htm
19. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів І курсу з навчального предмета – ludads.com.ua›content/view/28285/260/
20. Форми самостійної роботи – ua-referat.com›
21. Методичне забезпечення і контроль самостійної роботи.
– ua-referat.com›Організація_Самостійної…студентів
22. Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи студентів – novyn.kpi.ua›2009-3-2/02_Gulecka.pdf
23. Удосконалення методики використання електронних комунікацій у ході самостійної роботи студентів
24. Формування у студентів навичок самостійної роботи при вивченні ______________
25. Принципи організації самостійної роботи студентів
26. Самостійне завдання як “персональний проект”
27. Питання організації самостійної роботи при вивченні іноземної мови
28. Особливості модернізації самостійної роботи студентів – zag-pedagogika.at.ua›publ/1-1-0-5
29. Нові технології в організації самостійної роботи студентів – rusnauka.com›16_NPRT_2009/Pedagogica/47717.doc.htm
30. Досвід використання мультимедійних технологій у навчальному процесі – http://www.ime.edu-ua.net/em11/content/09rssseh.htm
31. Удосконалення предметного міні-сайту для студента
32. Освітній коучинг у середовищі навчальних блогів
33. Навчально-методичне забезпечення самостійної роботи студентів в сучасних умовах http://ito.vspu.net/communication
ІІ. Головам циклових комісій рекомендувати:
2.1. Провести засідання циклових комісій з питання обміну досвідом вирішення проблеми року. З цією метою забезпечити активну роботу членів ЦК щодо розробки шляхів вирішення проблеми року
2.2. Включити в план роботи циклової комісії питання щодо удосконалення предметних міні-сайтів та створення однотипних меню сайтів
2.3. Звернути увагу на обов’язкове розміщення на міні-сайтах матеріалів самостійного вивчення з кожного предмета, дисципліни.
2.2. Взяти активну участь у вивченні та описі досвіду роботи викладача Кравченко В.С.
Голова методичної Ради Ю.В. Лисенко
Секретар К.І. Зубар

%d bloggers like this: