2012-13н.р.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
в 2012-2013 н.р.

Спільна методична проблема року:

1. Формування системного підходу до проблеми організації самостійної роботи студентів

Складові методичних проблем у розрізі комісій:

1. Формування духовності у студентів засобами самостійної позааудиторної роботи – виховна
2. Удосконалення методики використання електронних комунікацій у ході самостійної роботи студентів – комісія суспільно-економічних дисциплін
3. Використання педагогічних технологій організації та управління самостійною роботою студентів як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх фахівців– комісія бухгалтерських дисциплін
4. Управління системою контролю самостійної роботи студентів – комісія гуманітарних і природничо-математичних дисциплін

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
І. Цикловим комісіям рекомендувати написання методичних розробок та доповідей, а також пошукових робіт згідно тематики:

1. Самостійна робота студентів технікуму як складова підготовки майбутнього фахівця
2. Роль викладача в організації самостійної роботи
3. Референція та спілкування як основні складові самостійної роботи у формуванні професійності та компетентності майбутніх фахівців
4. Основні підходи до проблеми організації та підготовки самостійної роботи студентів (СРС)
5. Управління системою контролю самостійної роботи студентів
6. Основні психологічні аспекти самостійної роботи студентів.
7. Організація самостійної роботи студентів. Навчання самостійній роботі
8. Мотивація, контроль і ефективність самостійної роботи студентів.
9. Використання інноваційних технологій і прийомів для організації самостійної роботи студентів (аналіз зарубіжного досвіду)
10. Сутність і структура самостійної роботи студентів в умовах особистісно-орієнтованого навчання, її форми, види, типи.
11. Удосконалення організації самостійної роботи студентів
12. Організація самостійної та індивідуальної роботи студентів
13. Загальні методичні рекомендації щодо організації самостійної та індивідуальної роботи студентів
14. Дидактичне забезпечення організації самостійної роботи студентів ВНЗ з теоретичної фізики – http://conf.fizmat.tnpu.edu.ua/?p=406
15. Самостійна робота і творча діяльність студентів як мета навчального процесу.
16. Позитивні моменти і труднощі самостійного засвоєння знань
17. Проблема активізації самостійної діяльності студентів вищих навчальних закладів І- ІІ рівня акредитації
18. Стан, проблеми, завдання організації самостійної роботи студентів та її науково-методичне забезпечення в сучасних умовах
19. Теоретичні основи організації самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів lib.mdpu.org.ua›nvsp/articles/2008/08_02kaatoo.pdf –
20. Дискусія як вид самостійної роботи студентів users.kpi.kharkov.ua›history/metod/sam.htm
21. Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів І курсу з навчального предмета – ludads.com.ua›content/view/28285/260/
22. Форми самостійної роботи.
ua-referat.com›Організація_Самостійної…студентів
23. Методичне забезпечення і контроль самостійної роботи.
– ua-referat.com›Організація_Самостійної…студентів
24. Основні підходи до проблеми організації самостійної роботи студентів – novyn.kpi.ua›2009-3-2/02_Gulecka.pdf
25. Удосконалення методики використання електронних комунікацій у ході самостійної роботи студентів
26. Формування у студентів навичок самостійної роботи при вивченні ______________
27. Принципи організації самостійної роботи студентів
28. Самостійне завдання як “персональний проект”
29. Питання організації самостійної роботи при вивченні іноземної мови
30. Особливості модернізації самостійної роботи студентів – zag-pedagogika.at.ua›publ/1-1-0-5
31. Нові технології в організації самостійної роботи студентів – rusnauka.com›16_NPRT_2009/Pedagogica/47717.doc.htm
ІІ. Головам циклових комісій рекомендувати:
2.1.Провести засідання циклових комісій з питання обміну досвідом вирішення проблеми року. З цією метою забезпечити активну роботу членів ЦК щодо розробки шляхів вирішення проблеми року
1.2. Взяти активну участь у вивченні та описі досвіду роботи викладача Кравченко В.С.

%d bloggers like this: