2011-12н.р.


ОСНОВНІ НАПРЯМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ
ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
в 2011-2012 н.р.

Спільні методичні проблеми року:

1. Удосконалення практичного навчання та професійного виховання студентів з застосуванням інноваційних технологій
2. Роль інтерактивних технологій навчання в формуванні професійно-ділових та творчих якостей спеціаліста (завершується вивчення проблеми)

Складові методичних проблем у розрізі комісій:
1. Формування духовності у студентів засобами позааудиторної роботи – виховна
2. Використання інтерактивних методів навчання і виховання в формуванні економічного світогляду та активної громадянської позиції майбутнього спеціаліста – комісія соціально-економічних дисциплін
3. Використання інноваційних методів та систем навчання і виховання у формуванні особистості спеціаліста і громадянина – комісія бухгалтерських дисциплін
4. Громадянське виховання студентів на заняттях загальноосвітнього циклу – комісія гуманітарних і природничо-математичних дисциплін

ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ
І. Цикловим комісіям рекомендувати написання методичних розробок та доповідей, а також пошукових робіт згідно тематики:

1.1. Нове в інноваційних та інформаційних технологіях креативного навчання
1.2. Використання інформаційних комп’ютерних технологій у педагогічній практиці – ?
1.3. Практика використання систем управління контентом у роботі викладача – ЯРМУШ О.В.

1.4. Дидактична роль окремих інноваційних технологій у навчально-виховному процесі

1.5. Форми і методи активізації пізнавальної діяльності на заняттях з дисц. «Податкова система» – РЕДЬКО Н.С.

1.6. Сучасні технології оцінювання знань як шлях підвищення професійної підготовки студентів – Редько Н.С.

1.7. Як сформулювати мету заняття – ЗУБАР К.І.

1.8. Педагогічний такт – ЗУБАР К.І.

1.9. Інформаційно-комунікаційні технології та їх роль в освітньому процесі – МАКАРЕЦЬ С.М.

1.10. Виховання толерантності майбутнього спеціаліста – МАМАЄВА О.О.

1.11. Методика застосування прийому «мозковий штурм» на заняттях з бухг. обліку – РУБЛЕВСЬКА Л.Л.

1.12. Особистісно зорієнтоване навчання як провідна освітня технологія – ЛОГВІН Н.П.

1.13. Використання інноваційних технологій на заняттях математики – ДЗЮБА В.В.

1.14. Шляхи формування активної громадянської позиції у ході вивчення екології – ЄМЕЦЬ Т.В.

1.15. Творчі пошуки в підготовці креативних фахівців

1.16. Формування професійних якостей студентів у ході вивчення дисциплін

1.17. Шляхи формування правової культури студентів як необхідна умова підготовки випускників до життя і діяльності в правовій, демократичній державі

1.18. Ділова гра яку інноваційний метод формування знань і вмінь майбутнього спеціаліста –

1.19. Індивідуальна виховна робота щодо коригування особистих рис студента

1.20. Лекція як вид інтерактивного навчання

1.21. Психолого-педагогічні проблеми спілкування викладача та студента

1.22. Проблемні ситуації.
ІІ. Головам циклових комісій рекомендувати:
2.1.Провести засідання циклових комісій з питання обміну досвідом вирішення проблеми року. З цією метою забезпечити активну роботу членів ЦК щодо розробки шляхів вирішення проблеми року
2.2. Взяти активну участь у вивченні та описі досвіду роботи викладача Рублевської Л.Л.

Голова методичної Ради Ю.В. Лисенко

Секретар К.І. Зубар

%d bloggers like this: